Pogoji sodelovanja

POGOJI SODELOVANJA V PROJEKTU
»BOŽIČKOVA TOVARNA DARIL 2022«:


1.
S sodelovanjem v projektu »Božičkova tovarna daril 2022« in z izbiro donacijskega paketa s TRR nakazilom oz. plačilom s plačilno kartico preko spletne strani www.bozickovatovarna.si donirate izbrani znesek izvajalcu dobrodelnega projekta Božičkova tovarna daril, Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam (v nadaljevanju prejemnik donacije), za namen izvedbe božičnega obdarovanja za otroke iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije, ki bo potekalo med 25. 11. 2022 in 25. 12. 2022.

2. Takoj, ko bo vaše plačilo s plačilno kartico preko plačilne platforme preko spletne strani www.bozickovatovarna.si oz. nakazilo preko UPN naloga zaznano na TRR prejemnika donacije (Humanitarno društvo Enostavno pomagam, TRR: SI56 6100 0000 7496 313, odprt 15.5.2014, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, swift: HDELSI22, sklic: SI00 2022-št. donacije, koda namena: CHAR, namen: Božičkov pomočnik IME PRIIMEK (zapišete vaše ime in priimek), se postopek obdarovanja prične.

3. S tem, ko boste ob prijavi v prijavnem obrazcu označili možnost »Strinjam se s pogoji sodelovanja« to velja kot donacijska pogodba med vami in prejemnikom donacije (Humanitarnim društvom Enostavno pomagam).

4. Prejemnik donacije se zavezuje, da bo prejeto donacijo porabil izključno za izvedbo dobrodelnega projekta »Božičkova tovarna daril 2022«, kar bo po potrebi izkazal z verodostojnimi listinami.

5. V primeru, da zaradi višje sile in/ali ukrepov Vlade RS izvedba projekta ne bo mogoča, se vsa zbrana donacijska sredstva v dogovoru z donatorjem vrnejo.

6. S tem, ko boste ob prijavi v prijavnem obrazcu označili možnost »Strinjam se s pogoji sodelovanja« nepreklicno izjavljate, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu, ki ste ga oddali preko spletne strani www.bozickovatovarna.si, resnični in da boste upoštevali navodila izvajalca projekta (Humanitarno društvo Enostavno pomagam).

7. Z vnosom osebnih podatkov na spletni strani www.bozickovatovarna.si uporabnik dovoljuje, da sme izvajalec projekta, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

8. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v prijavni obrazec (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov; pravna oseba: naziv in naslov podjetja, davčna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov). Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o donaciji in sicer datum donacije, vrsta donacije, vrednost donacije, način donacije.

9. Izvajalec projekta bo osebne podatke uporabil za potrebe izvedbe donacije za projekt »Božičkova tovarna daril«. Izvajalec se obvezuje, da osebne podatke uporabnika ne bo uporabljal za marketinške namene ali trženje.

10. Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

11. Uporabnik s sprejemom ali potrditvijo teh splošnih pogojev poslovanja izvajalca projekta tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

12. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov Humanitarno društvo Enostavno pomagam, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje ali preko elektronske pošte na e-naslov info@enostavnopomagam.eu.

13. Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Celju.



Celje, 21. 11. 2022 


Humanitarno društvo Enostavno pomagam
organizator in izvajalec projekta

Partnerji projekta